Opracujcie razem zasady

Wspólne ustalenie reguł razem z dzieckiem ułatwi stosowanie się do nich i egzekwowanie ich. Weź pod uwagę wiek dziecka oraz to, co musi wiedzieć o bezpieczeństwie online.

O tym warto porozmawiać:

 

  • Limity czasu spędzanego przed ekranem i potrzeba robienia przerw od korzystania z Internetu.
  • Nękanie online i ostrożność podczas zawierania nowych znajomości. Dziecko powinno wiedzieć, że może powiedzieć osobie dorosłej o wszystkich nieprzyjemnych zdarzeniach.
  • Uprzejmość i szacunek wobec innych. W Internecie nie należy mówić ani robić niczego, czego nie zrobilibyśmy ani nie powiedzielibyśmy twarzą w twarz.
  • Ustawienia prywatności i informacje, których nie należy udostępniać. Wyjaśnij dziecku, że zdjęcia i filmy opublikowane w Internecie bardzo trudno całkowicie usunąć.
  • Wskaż różnice między darmowymi aplikacjami a takimi, które oferują zakupy w aplikacji lub wymagają ich. Dzieciom trudno jest je rozróżnić.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w Internecie lub potrzebujesz pomocy? W tych zasobach znajdziesz więcej informacji.