21011 Brama Brandenburska

  • Produkcja zakończona

Fakty

  • Lokalizacja: Berlin, Niemcy
  • Architekt: Carl Gotthard Langhans
  • Styl: Klasycyzm
  • Materiały: Piaskowiec
  • Lata budowy: Budowa rozpoczęta w 1788 r., ukończona w 1791 r.

Historia

Brama została wybudowana w latach 1788–1791 według projektu architekta Carla Gottharda Langhansa. Budowla powstała z piaskowca i składa się z dwunastu kolumn doryckich, po sześć z każdej strony, oraz pięciu przejść. Obywatele mogli korzystać tylko z dwóch zewnętrznych przejść. Środkowe było zarezerwowane dla pruskiej rodziny królewskiej i wizytujących zagranicznych dygnitarzy.

Od momentu zakończenia budowy Brama Brandenburska praktycznie nie uległa żadnym zmianom, jednak jej historia była dość burzliwa. W 2000 r. Berlińska Fundacja Ochrony Zabytków rozpoczęła całkowitą renowację Bramy. Jej ponowne otwarcie nastąpiło 3 października 2002 r. — w dwunastą rocznicę zjednoczenia Niemiec.

Dzisiaj Brama Brandenburska jest jedną z najważniejszych budowli w Europie.

Architekt

Król Fryderyk Wilhelm II Pruski zlecił budowę Bramy Brandenburskiej na znak pokoju. Miała to być najwspanialsza z 18 bram wjazdowych do miasta. Konstrukcja i zdobienia bramy odzwierciedlały jej znaczenie — stanowiła ona wjazd w aleję Unter den Linden, znaną z rzędów posadzonych wzdłuż niej lip. W tamtych czasach aleja ta prowadziła bezpośrednio do pałacu monarchów pruskich.

Carl Gotthard Langhans (15.12.1732–1.10.1808) urodził się w Kamiennej Górze na Śląsku. Inspiracją do budowy Bramy Brandenburskiej był Propylon — monumentalne wejście na teren ateńskiego Akropolu. Tak jak Propylon prowadził do ołtarza świata starożytnego, tak Brama Brandenburska miała stanowić wjazd do najważniejszego miasta w Królestwie Prus.