About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

18%-owy wzrost globalnej sprzedaży w pierwszej połowie 2015 r.

720_Half Year Results

W pierwszym półroczu 2015 roku obroty Grupy LEGO wyniosły 14 142 mln DKK, czemu towarzyszyła rozbudowa fabryk na całym świecie oraz znaczny wzrost inwestycji na realizację celów w zakresie odpowiedzialności społecznej. Czynnikami wpływającymi na wysoką sprzedaż w pierwszej połowie roku był dwucyfrowy wzrost we wszystkich rejonach geograficznych oraz dynamiczne innowacje w segmencie produktów tematycznych takich, jak: LEGO® NINJAGO™, LEGO Elves i LEGO Creator.

Kluczowe dane finansowe ze sprawozdania okresowego za pierwsze półrocze 2015 r.:
• Przychody w pierwszym półroczu 2015 roku mierzone w lokalnej walucie (tj. wyłączając wpływ różnic kursowych) wzrosły o 18% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.
• Przychody w pierwszym półroczu 2015 roku liczone w DKK wzrosły o 23% do poziomu 14 142 mln DKK w porównaniu z 11 458 mln DKK w tym samym okresie ubiegłego roku.
• Zysk operacyjny (zysk przed zapłatą odsetek i podatków) w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 4 607 mln DKK w porównaniu z 3 632 mln DKK za pierwsze półrocze 2014 r., tj. wzrost o 27% rok do roku.
• Zysk netto w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 3 553 mln DKK w porównaniu z 2 715 mln DKK za pierwsze półrocze 2014 r.
• Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 4 349 mln DKK w porównaniu z 3 383 mln DKK w pierwszym półroczu 2014 r.

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Komentując wynik finansowy, Jørgen Vig Knudstorp, President i CEO LEGO Group, powiedział:
„Cieszymy się, że znowu udało się nam poszerzyć świat ekscytujących przeżyć i zabawy, który przyciąga dzieci na całym świecie. Bardzo dobra sprzedaż całego asortymentu produktów pozwoliła nam osiągnąć wysoce zadowalający wynik za pierwsze półrocze 2015 r. To wielkie osiągnięcie i owoc ciężkiej pracy ponad 15 tys. pracowników LEGO na całym świecie. Szczególnie budujące jest to, że porównujemy się do roku 2014, kiedy wielki wpływ na nasze wyniki miały produkty serii The LEGO® Movie™ (tzn. związane z filmem „LEGO Przygoda”). Choć jest jeszcze za wcześnie, by prognozować wynik za cały rok, oczekujemy jednak na koniec 2015 kolejnych satysfakcjonujących danych.”

Linie takie jak: LEGO City, LEGO Creator, LEGO Technic i LEGO Star Wars™ nadal generują bardzo dobre wyniki na całym świecie. Znakomicie sprzedawała się też seria tematyczna LEGO NINJAGO™, która stała się ponadczasowym przebojem LEGO, a nowe produkty, takie jak LEGO Elves i LEGO Jurassic World™, zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez dzieci na całym świecie.

„Nasz innowacyjny program łączący spostrzeżenia klientów na temat wzornictwa z realizacją techniczną i ostatecznie ze sprzedażą przyniósł w tym roku kalendarzowym świetne rezultaty. W pierwszej połowie 2015 roku mieliśmy na rynku przeszło 300 różnych zestawów LEGO. Wśród nich zarówno heroicznych wojowników Ninja z LEGO NINJAGO™, dopracowany w najmniejszym szczególe dźwig mobilny LEGO Technic, jak i fantastyczno-przygodową serię tematyczną LEGO Elves. To pozwala nam dostarczać wszystkim dzieciom angażujące produkty i zestawy tematyczne, niezależnie od tego, w jakim są wieku, czym się interesują i gdzie żyją. Wszystkie zestawy opierają się jednak na systemie LEGO i nieskończonym potencjale tworzenia, jaki kryje się w klockach LEGO” - stwierdziła Julia Goldin, Executive Vice President i Chief Marketing Officer.


Globalny wzrost sprzedaży

W pierwszej połowie 2015 roku Grupa LEGO odnotowała wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach, na których działa.
„We wszystkich regionach, w których prowadzimy działalność, osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost w 2015 roku, jednak szczególnie cieszy nas to, że najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w Azji, biorąc pod uwagę duże inwestycje, jakie realizujemy w tym regionie w ramach procesu globalizacji spółki”, powiedział Loren I. Shuster, Executive Vice President i Chief Commercial Officer.
Duży wpływ na wyniki w pierwszych 6 miesiącach tego roku miały zmiany walutowe na rynkach światowych.

„Niski kurs duńskiej korony i euro w stosunku do większości ważniejszych walut na świecie miał istotny wpływ na nasze wyniki. Podana wartość sprzedaży w DKK była wyższa o dodatkowe 5% wyłącznie ze względu na zmiany kursów walutowych. Niemniej jednak cieszy nas bazowa dynamika wzrostu wynosząca +18% (z wyłączeniem wpływu różnic kursowych) w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku”, ocenił John Goodwin, Executive Vice President i Chief Financial Officer.


Budowa globalnego zasięgu

W pierwszej połowie 2015 roku Grupa LEGO znacznie zwiększyła poziom zatrudnienia w ujęciu globalnym: obecnie zatrudnia ponad 15 tys. osób. Od 2010 roku liczba pracowników wzrosła o ponad 50%.

Dążenie do budowy przedsiębiorstwa globalnego prowadzi do coraz większej dywersyfikacji na wszystkich szczeblach organizacji zarówno pod względem narodowości, jak i płci. Dążenie to wzmocniło, pośród innych inicjatyw, także uruchomienie na najważniejszych rynkach centralnych biur realizujących globalne zadania. Jednocześnie zostały poniesione znaczące inwestycje w rozwój globalnego potencjału produkcyjnego.

„Jednym z najważniejszych wydarzeń w pierwszej połowie 2015 roku była inauguracja rozbudowanego o 50 tys. m2  zakładu produkcji opakowań w Republice Czeskiej. Jeszcze w tym roku nowy zakład tego typu rozpocznie działalność w Chinach. Zakład ten będzie zaopatrywać rozszerzający się rynek azjatycki, osiągając moce produkcyjne, które umożliwią dotarcie do jeszcze większej liczby dzieci w tym regionie”, powiedział Bali Padda, Executive Vice President i Chief Operations Officer.

Zakład produkcyjny w Jiaxing w Chinach zatrudnia obecnie ponad 230 osób, a liczba ta ma wzrosnąć do 600 do końca  2015 roku. Fabryka będzie w pełni operacyjna w 2017 r.


W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa LEGO realizowała z powodzeniem swoje cele w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ambicją Grupy LEGO jest wywieranie pozytywnego wpływu na naszą planetę. Oprócz zadowalających wyników finansowych za pierwsze 6 miesięcy 2015 roku za wysoce satysfakcjonujący uznajemy również postęp w realizacji naszych głównych celów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa zapowiedziała ogromną inwestycję w wysokości 1 mld DKK. Celem jest przyspieszenie poszukiwań ekologicznych materiałów poprzez założenie Ośrodka LEGO ds. Materiałów Przyjaznych Środowisku w Billund w Dani. Ośrodek będzie prowadzić prace zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego przez Grupę LEGO  celu na 2030 rok tzn. wynalezienia i wdrożenia do produkcji ekologicznych alternatyw dla wszystkich stosowanych obecnie materiałów – w tym materiałów na bazie produktów petrochemicznych używanych w tej chwili do produkcji klocków LEGO.
 
„Dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że przyjęliśmy do naszego grona pierwszego spośród ponad 100 pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przy tym projekcie. Z radością będziemy dzielić się informacjami o postępach w realizacji tej ważnej inicjatywy w nadchodzących latach,”  powiedział John Goodwin.

Odzwierciedleniem ambicji Grupy LEGO, by wywierać pozytywny wpływ na otaczający świat, jest również zaangażowanie firmy w życie lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie prowadzi swoją działalność. Działania w tym zakresie są organizowane i prowadzone przez lokalnych pracowników LEGO, a w pierwszym półroczu 2015 roku w tego rodzaju inicjatywach na całym świecie wzięło udział łącznie ponad 5 tys. dzieci i tysiąc pracowników LEGO. W 2014 roku akcje takie objęły 50 tys. dzieci i 2 tys. pracowników.

Na przykład w kwietniu 2015 roku koledzy z fabryki LEGO w Jiaxing w Chinach zorganizowali wielkie budowanie z klocków, w którym uczestniczyło ponad 500 dzieci z lokalnej społeczności, spędzając cały dzień na wspólnej, kreatywnej zabawie klockami LEGO . Na Węgrzech pracownicy fabryki z Nyíregyháza zorganizowali jednodniowy obóz szkolny dla 45 dzieci ze trudnych środowisk, aby pomóc w ich integracji społecznej.
 
„W skali indywidualnej te lokalne inicjatywy mogą wydawać się mało znaczące, jednak idą one w parze z naszymi szeroko zakrojonymi inicjatywami globalnymi i są równie ważne z punktu widzenia naszego dążenia do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. W tym roku pracownicy LEGO rozszerzyli skalę naszego lokalnego zaangażowania, dając jeszcze więcej okazji do zabawy jeszcze większej liczbie dzieci i jeszcze głębiej angażując się w życie lokalnych społeczności w miejscach, gdzie prowadzimy naszą działalność,” podsumował John Goodwin.


Kontakt

Roar Rude Trangbæk,
Press Officer
+45 79504348 / +45 30653164
Media@LEGO.com