About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow
Smiling child with red brickOd momentu powstania w 1932 roku Grupa LEGO skupia się na zapewnianiu wysokiej jakości we wszystkich działaniach.

W rozumieniu Grupy LEGO jakość obejmuje zarówno produkty, jak i wartości etyczne, a podejście to jest głęboko zakorzenione w naszych przekonaniach — wizji i misji firmy. Grupa LEGO stara się przewyższać oczekiwania klientów w odniesieniu do swoich produktów i usług oraz ogólnych doświadczeń dotyczących marki LEGO. Procedury zapewnienia jakości są określone w naszym globalnym systemie zarządzania.

Zaufanie, którym świat obdarza Grupę LEGO, osiągnięto dzięki bezwarunkowemu przywiązaniu do jakości, zarówno w zakresie bezpieczeństwa produktów, jak i odpowiedzialności wobec pracowników, klientów, dostawców, użytkowników oraz społeczności lokalnych. Jako światowy lider w zakresie gwarancji jakości doświadczeń, usług i produktów, skupiamy wysiłki na zapewnieniu jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta.

Celem Grupy LEGO jest osiągnięcie przewagi w zakresie jakości
Grupa LEGO dąży do uzyskania pozycji lidera we wszystkich dziedzinach działalności firmy. Zabawki Grupy LEGO spełniają więc wszystkie krajowe i międzynarodowe wymagania. Osiągnięcie zgodności z obowiązującymi przepisami traktujemy jako minimum. Oprócz tego staramy się, aby wszystkie produkty firmy LEGO spełniały oczekiwania konsumentów w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowania związane z wyglądem, zwyczajami dotyczącymi zabawy i możliwościami przewidywanego nieprawidłowego użycia.

Wszystkie materiały używane przez firmę LEGO do produkcji zabawek na rynek europejski noszą znak CE Unii Europejskiej. Znak ten oznacza gwarancję Grupy LEGO w zakresie zgodności produktu z Europejską Dyrektywą dotyczącą zabawek. Produkty przeznaczone na rynek amerykański spełniają wymagania Kodeksu przepisów federalnych, ustawy Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) oraz standardu ASTM F963.
W praktyce oznacza to, że wszystkie materiały używane przez firmę LEGO do produkcji zabawek muszą spełniać najbardziej restrykcyjne wymagania w branży.

Produkty Grupy LEGO są wytwarzane głównie z plastiku ABS. Materiał ten zapewnia wyjątkowe właściwości w zakresie łączenia, połysku i stabilności kolorów, jakimi charakteryzują się produkty Grupy LEGO. Wszystkie surowce i produkty są testowane w laboratoriach wewnętrznych i zewnętrznych.

Grupa LEGO należy do stowarzyszeń TIE (Toy Industries of Europe) i TIA (Toy Industries of America) oraz przewodniczy Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu w zakresie bezpieczeństwa zabawek. Za pośrednictwem stowarzyszenia TIE i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Grupa LEGO aktywnie angażuje się w działania związane z opracowywaniem norm zwiększających bezpieczeństwo użytkowania zabawek.

Więcej informacji na temat działań Grupy LEGO w zakresie jakości i bezpieczeństwa można znaleźć w naszym raporcie dotyczącym postępów.