Cloud City Guard

De wachters van Cloud City (verschillende soorten wezens) zijn uit verschillende sterrenstelsels van het hele melkwegstelsel samengekomen om toe te zien op de veiligheid en de vrede te bewaren op de kunstmatige mijnkolonie die hoog boven de gasplaneet Bespin zweeft. Hoewel ze zich noch bij het Keizerrijk, noch bij de Rebellen aansluiten, zijn ze trouw aan Baron Administrator Lando Calrissian en volgen ze het commando op van zijn cyberassistent Lobot.