RATTLA

Rattla is niet bepaald slim: hij doet wat hem wordt opgedragen, ongeacht wie de bevelen geeft. Het maakt hem niet uit tegen wie hij moet vechten.

Deze Hypnobrai was trouw aan Skales omdat hij dacht dat hij hem voor zijn trouwe dienst zou belonen. Rattla besteedde veel tijd aan samenzweringen en plannen maken met de toekomstige aanvoerder van de Serpenten en hun plannen werden met de tijd grootser en gekker. Toen Skales Generaal Slithraa uitdaagde, ondersteunde Rattla hem bij zijn poging de macht te krijgen.