#000000

William Shakespeare

"Sommigen worden geboren als Meesterbouwers, sommigen moeten ervoor werken en sommigen krijgen het in de schoot geworpen."

De gevierde woordenkunstenaar William Shakespeare is ook een gevierde Meesterbouwer en bouwt steencreaties met hetzelfde vernuft en dezelfde gratie waarmee hij epische sonnetten en toespraken voor zijn toneelstukken componeert.

Wanneer Emmet de bijeengekomen Meesterbouwers aanspreekt op hun geheime ontmoetingsplaats in Cloud Cuckoo Land, verwacht iedereen dat hij een briljante en opzwepende speech geeft. Maar wanneer Emmets woorden tekort schieten, is Shakespeare de eerste om zijn minachting te uiten!