#000000

Oorlogsgodin

"Als je de zwakken aanvalt, dan krijg je het met mij aan de stok!"

De Oorlogsgodin is een dappere en machtige beschermster van de antieke wereld. Ze was ooit een gouden standbeeld, maar kwam tot leven toen een weerloos dorp om hulp riep. Toen de bandieten die de dorpsinwoners bedreigden al lang en breed waren verdreven, beloofde ze plechtig om voor altijd te waken over iedereen die haar hulp zou inroepen.

De Oorlogsgodin heeft hele sterke armen maar vooral een fantastisch rechtvaardigheidsgevoel. Ze geeft nooit op en deinst nergens voor terug, hoe machtig haar tegenstanders ook zijn. Als je de zwakken of weerlozen probeert te treiteren, kijk dan uit want de Oorlogsgodin zal met een klap die de aarde doet schudden tevoorschijn komen om je tegen te houden!