Wijzig je gegevens

Om je accountgegevens te wijzigen of iets te veranderen aan je abonnement op het magazine, moet je inloggen met een LEGO® Life account. Laat een van je ouders of verzorgers inloggen met hun LEGO Life account om wijzigingen aan te brengen. Zodra je ingelogd bent, sturen we je een bevestigingsmail.

Aanmelden