REACH

Informatie over stoffen op de kandidatenlijst van REACH

Al onze producten voldoen aan of overtreffen de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Vier van onze producten (60215 Brandweerkazerne, 60209 Luchtpolitie diamantroof, 60216 Brandweerkazerne in de stad, 60246 Politiebureau) bevatten een lithium-knoopcel batterij (type CR1216). De fabrikant van deze batterij heeft ons laten weten dat deze mogelijk de stof “1,2-dimethoxyethaan, De fabrikant van deze batterij heeft ons laten weten dat deze mogelijk de stof “1,2-dimethoxyethaan, ethyleenglycoldimethylether” (EGDME) bevat in hoeveelheden van meer dan 0,1% (van het totale gewicht).” (EGDME) bevat in hoeveelheden van meer dan 0,1% (van het totale gewicht).

Vier van onze andere producten (45601 TECHNIC grote hub, 45610 TECHNIC grote hub batterij, 45678 LEGO Education SPIKE Prime set en 45302 Smarthub oplaadbare batterij) bevatten een lithium-polymeer batterij. De fabrikant van deze batterij heeft ons laten weten dat het de stof “1,3-Propaansulton (CAS-nr. 1120-71-4)” in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht) kan bevatten.

Deze stoffen komen voor in de huidige versie van de REACH-kandidaatslijst van het Europese Agentschap voor chemische stoffen1. Volgens EU-verordeningen (artikel 33, 1907 / 2006 REACH) zijn we verplicht het te vermelden als een product een dergelijke stof zou kunnen bevatten, zelfs als het om erg lage hoeveelheden gaat.

Er bestaat geen veiligheidsrisico en onder normale omstandigheden zullen mensen niet worden blootgesteld aan de stof.

Met uitzondering van de bovenstaande producten, bevatten de andere LEGO producten geen stoffen die voorkomen op de huidige REACH-kandidaatslijst in hoeveelheden van meer dan 0,1% (van het totale gewicht).

Bescherm het milieu: gooi batterijen of producten met batterijen niet samen met het andere huisvuil weg. Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

Kijk voor meer info over productveiligheid op www.LEGO.com/aboutus/responsibility of bel naar 00800 5346 5555