Crooler

zet haar broer er de hele tijd toe aan meer risico's te nemen terwijl ze zelf alleen maar de vruchten wil plukken van zijn succes en hem genadeloos bespot als hij faalt. Sommigen beschouwen haar als de ECHTE machtsfactor in de Krokodillenstam, en dat bevalt haar best. Ze houdt ervan macht te bezitten, maar het liefst zonder de problemen en besluiten die bij officieel leiderschap horen. Het is niet haar bedoeling de macht van Cragger over te nemen: ze wil hem alleen manipuleren en zo haar eigen ambitie realiseren.