Episode 15: Het graf van Ekimu

jan 1. 2014

In de stad der Maskermakers komen de zes helden uiteindelijk oog in oog te staan met de grote Ekimu.