Melum, schepsel van het ijs

  • BIONICLE Characters 2016

Melum is de belichaming van het oerelement ijs. De Beschermers noemen hem het witte element omdat hij de meest pure en nobele is van de zes. Daarom wordt Melum altijd in verband gebracht met rechtschapenheid, eer en rechtvaardigheid. Als hij verenigd wordt met een Toa, schenkt Melum zijn gastheer onoverwinnelijke heldhaftigheid en onverwoestbare moed om het kwaad te bestrijden en het op te nemen voor alles wat goed, echt en mooi is.