Ekimu de Maskermaker

De oude Maskermaker is uiterst wijs en machtig. Duizenden jaren geleden smeedde hij de Maskers der Macht voor goede doeleinden. Maar dat was vóór het verraad van Makuta. De jaloezie van de broer van Ekimu verstoorde het natuurlijke evenwicht en veroorzaakte een grote explosie waardoor beide Maskermakers in een diepe slaap vielen. Nu is Ekimu (via de kracht van de verenigde elementen) weer tot leven gewekt om de strijd tegen het kwaad aan te gaan.