21005 Fallingwater®

  • Product niet langer in productie

Feiten

  • Architect: Frank Lloyd Wright
  • Classificatie: Vakantiehuis
  • Bouwtype: Gegoten gewapend beton met kalksteenfascie
  • Kostprijs: $155.000

Geschiedenis

Toen Frank Lloyd Wright zijn briljante visie op Fallingwater® voorstelde, verraste hij iedereen. De voorgestelde woonplaats was niet naast de waterval gelegen die door de eigendom liep, maar erboven, waardoor die bijna helemaal niet meer zichtbaar werd. Hij was van mening dat het water horen in plaats van te zien, de band tussen de eigenaars met de natuur zou versterken, waardoor het een integraal deel zou gaan uitmaken van hun leven.

In zijn design maakte Wright gebruik van gelijkaardige vormen als die in de omgeving van het gebouw, namelijk klimmende niveaus, gevormd door grote zandstenen richels zodat het huis boven de grond lijkt te zweven en zichzelf uitstrekt over de waterval.

Het hele huis bestaat uit geprojecteerde balkons die boven de rots uitsteken. De kamers zelf, met hun aangrenzende terrassen, lijken naar de takken van de omringende bomen uit te reiken.

Gebouwd met behulp van lokale ambachtslui en plaatselijke zandsteen, vergaarde het gewaagde, baanbrekende project onmiddellijke roem nadat het in 1938 op de cover van Time magazine verscheen. Zo werd het 's werelds beroemdste privéresidentie.

Architect & eigenaar

Edgar Kaufmann Sr. was een succesvolle zakenman en natuurminnende huisvader die een stuk grond in Bear Run, Fayette County, Pennsylvania, VS, in handen had. Toen hij daar in 1935 een nieuw vakantiehuis voor zijn gezin wou beginnen bouwen, stelde zijn zoon, Edgar Jr., een architect voor die volgens hem perfect zou zijn om een huis te ontwerpen in een dergelijke ruwe omgeving.

Frank Lloyd Wright (1867–1959) staat nog steeds wereldwijd bekend als één van de grootste architecten van de 20e eeuw. Zijn werk luidde een nieuwe architecturale aanpak in die gebruik maakt van innovaties op het gebied van design en engineering dankzij nieuw ontwikkelde technologieën en materialen. Omdat hij wist dat zijn klant dol was op de natuur en de bergbeek hem na aan het hart lag, creëerde Wright een organisch huis dat naadloos in de omgeving zou passen.

Geen ander werk is en blijft zo fascinerend als Fallingwater® van Frank Lloyd Wright. De unieke stijl ervan, gebaseerd op het geloof van de architect in “organische architectuur”, benadrukt de harmonieuze relatie tussen het gebouw en het landschap ervan.

Referenties
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.franklloydwright.org

De publiciteitsrechten op de naam of gelijkenis van Frank Lloyd Wright behoren tot de Frank Lloyd Wright Foundation, Taliesin West, Scottsdale, Arizona. Frank Lloyd Wright, de Frank Lloyd Wright handtekening, het logo van de Frank Lloyd Wright Collection en het toegestane productlogo (rechthoekig logovak) zijn geregistreerde handelsmerken van de Frank Lloyd Wright Foundation. De tekeningen en ontwerpen van Frank Lloyd Wright vallen onder © het auteursrecht van de Frank Lloyd Wright Foundation.