About Us
Our mission: To inspire and develop the builders of tomorrow

De LEGO Groep gaat sinds 2009 30% zuiniger om met energie

Hoogtepunten uit de niet-financiële resultaten van 2013 van de LEGO Groep vertonen verbetering op de meeste parameters – van milieukwesties, samenwerking met leveranciers tot personeelsveiligheid.

27 februari, de LEGO Groep publiceert het jaarverslag van 2013, met financiële resultaten en het verslag Verantwoord ondernemen van 2013. Daarop vooruitlopend maakt het bedrijf vandaag de belangrijkste niet-financiële resultaten van de LEGO Groep voor 2013 bekend.

“Onze resultaten van 2013 zijn een mijlpaal in onze inspanningen om verantwoord te ondernemen. Bij onze mondiale uitbreiding zijn we vastbesloten een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en de planeet waarop onze kinderen zullen groeien. Dit komt tot uiting in alle aspecten van ons bedrijf – veiligheid van speelgoed, energiezuinigere productie, verbeterde veiligheidscultuur onder medewerkers, samenwerking met leveranciers inzake verantwoordelijk gedrag en de manier waarop we onze producten op de markt brengen naar kinderen toe,” aldus Jørgen Vig Knudstorp, directeur en CEO van de LEGO Groep.

Selecte punten:
Milieu

• In 2013 is de energiebesparing in de productievestigingen van LEGO met 6,7% toegenomen.
• Sinds 2009 gaat de LEGO Groep in totaal 30% zuiniger om met energie.
• In 2013 is de LEGO Groep een Climate Savers-partnerschap aangegaan met het World Wildlife Fund. Hiermee onderstreept de groep de inzet om zijn CO2-uitstoot terug te dringen – in productievestigingen van LEGO en de hele waardeketen.

Medewerkers
• In 2013 waren er 36 gevallen van werkgerelateerd letsel met verzuim. Vergeleken met 2009 is dit een afname van ruim 40%. Het letselpercentage komt hiermee op een record laag peil van 1,7 (letsel per miljoen werkuren).
• Sinds 2009 is het aantal medewerkers bij de LEGO Groep uitgebreid met circa 5000.

Verbetering van energiezuinigheid
“We zijn echt van mening dat onze grootste bijdrage aan de samenleving ligt in de speelervaring die we kinderen op de hele wereld bieden met onze producten. Onze producten inspireren kinderen en bevorderen de ontwikkeling wanneer ze creatief kunnen spelen. Maar nu we steeds meer kinderen op de wereld bereiken, moeten we ook onze producten duurzaam fabriceren en distribueren. We beseffen terdege dat de aarde gevolgen ondervindt van onze activiteiten,” zegt Jørgen Vig Knudstorp.

De LEGO Groep doet voortdurend zijn best om te zorgen dat zuiniger wordt omgesprongen met energie in de fabricage van LEGO producten. In 2013 is de energiebesparing bij LEGO met 6,7% toegenomen.

“Dit is zeer bevredigend. Over een periode van vijf jaar hebben we de energiebesparing ruim 30% verhoogd. De besparing in 2013 alléén al komt neer op een reductie van onze CO2-uitstoot met 6500 ton,” zegt Bali Padda, LEGO Group Executive Vice President en COO.

Minder letsels in 2013
Naast het milieu-effect van zijn activiteiten is voor de LEGO Groep ook personeelsveiligheid een serieus aandachtspunt. De LEGO Groep meldt een letselpercentage van 1,7 in 2013, gemeten als letsel per 1 miljoen werkuren.

“Ons huidige veiligheidsniveau is vergelijkbaar met de hoogste internationale normen, maar er is nog verbetering mogelijk. In 2013 hadden we 36 letselgevallen in een mondiaal personeelsbestand van 11.755 medewerkers. Dit is een recordprestatie, zo laag is het nog nooit geweest. Toch hebben we ons ambitieuze streefcijfer niet gehaald,” zegt John Goodwin, LEGO Group Executive Vice President en CFO.

Het kost tijd om gedrag op dit terrein te veranderen. Er komen flinke aantallen nieuwe medewerkers bij en de LEGO Groep verhoogt het veiligheidsbewustzijn en verbeterde de rapportagetools. Dit leidt mogelijk tot meer veiligheidsobservaties, bijna-ongelukken en letsels onder medewerkers. Op de korte termijn wordt hierdoor het gerapporteerde letselpercentage waarschijnlijk hoger.

“Dit neemt niet weg dat de LEGO Groep in 2013 een veiligere werkplek geworden is. We hebben veel bereikt op vijf jaar. Sinds 2009 hebben we er meer dan 5000 mensen bij gekregen, en werkgerelateerde letsels met ruim 40% teruggedrongen,” zegt John Goodwin.

Effect vermenigvuldigen door samenwerking
In 2013 erkende de LEGO Groep dat het zijn positieve bijdrage kan vermenigvuldigen door verdere samenwerking met partners, leveranciers en relevante NGO's. Daarom is de LEGO Groep in 2013 een partnerschap aangegaan met het World Wildlife Fund als lid van het Climate Savers-programma. We verplichten ons om het totale koolstofeffect van de hele waardeketen te verminderen, ook van de leveranciers. Dit partnerschap is het eerste in zijn soort in de speelgoedsector.

Het is onze ambitie om eind 2016 de benodigde energie om een ton LEGO elementen te fabriceren met 10% te verlagen ten opzichte van 2012. Tegelijk willen we de rechtstreekse en indirecte koolstofuitstoot compenseren met hernieuwbare energie.

“We blijven staan voor onze belofte om een betere wereld achter te laten voor onze kinderen. Het partnerschap zet een duidelijke koers, en houdt ook in dat we in 2014 een intensieve dialoog blijven voeren met onze partners en leveranciers,” zegt Bali Padda.

Het jaarresultaat van de LEGO Groep zal op 27 februari om 10.30 CET live worden gestreamd. U kunt dit volgen, of de geregistreerde presentatie en het Responsibility Report 2013 downloaden. Dit wordt onmiddellijk na de presentatie geüpload. Ga hiervoor naar http://aboutus.lego.com/news-room.  

Meer informatie:
Morten Vestberg,
Communications Manager,
LEGO Groep,
+45 5215 9259
morten.vestberg@LEGO.com

Roar Rude Trangbæk,
Press Officer,
LEGO Groep
+45 7950 4348
RRT@LEGO.com