Verken. Ontdek. Creëer. Samen.

LEGO Worlds software © 2017 TT Games Ltd.  Geproduceerd door TT Games onder licentie van de LEGO Group.  LEGO, het LEGO logo, de steentje-met-nop configuraties en de minifiguur zijn handelsmerken van de LEGO Group. © 2017 The LEGO Group. Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van de respectieve eigenaars.  Alle rechten voorbehouden.
 
WB GAMES LOGO, WBIE LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)