Watto™

Watto is een vliegende Toydarian die een schrootwinkel heeft op Tatooine. Hij koopt en verkoopt er ruimteschiponderdelen en andere mechanische spullen. Watto is niet echt boosaardig, maar is wel nors en staat niet meteen te springen om zijn jonge slaaf Anakin Skywalker te laten gaan.