Kordi

Als het brein achter Freemaker Berging & Herstellingen kiest Kordi de locaties uit waar de StarScavenger heen zal reizen op zoek naar brokstukken. Dankzij haar vermogen om snel te denken, is ze er goed in om gepersonaliseerde starships te verkopen en is ze er goed in om haar broers uit de problemen te helpen met keizerlijke troepen en in andere verwikkelingen. Het enige in het melkwegstelsel waar ze meer van houdt dan winst maken is haar familie... hoewel nog één grapje van Zander haar van gedachten kan doen veranderen!