Imperial Ground Crew

In de faciliteiten van het Keizerrijk, of het nu in de ruimte of op aarde is, is er volop leven en verkeer. Bekwame grondtroepen scheppen orde in deze chaos en zien erop toe dat alles soepel verloopt door regelmatig onderhoud uit te voeren.