AT-ST™ Driver

Imperial AT-ST Drivers bedienen de tweepotige All Terrain Scout Transport walkers van het Keizerrijk. Ze zijn getraind om werkzaam te zijn in veel verschillende planeetomgevingen in het grote Keizerrijk. Ze verkennen en bewaken gebieden waarin grotere AT-AT‘s te groot zouden zijn en te langzaam om goed te werken.