Tannin

Tannin is uitzonderlijk meedogenloos, zelfs voor een Vermillionstrijder. Hij is heel lenig en buigzaam, waardoor hij de klappen letterlijk kan absorberen. De ninja die hem slaat, dreigt te worden opgeslokt. Daarom is het bijzonder moeilijk Tannin uit elkaar te slaan en één-tegen-één te verslaan.

Tannin

Tannin

Element
Height
Hobbies
Home Base
Weapon