Lloyd

Lloyds groeiende leiderscapaciteiten worden belangrijker nadat Wu werd uitgeschakeld door de Time Punch van Acronix. Maar Lloyd is geen ervaren leider, dus zal hij fouten maken. Zijn vrienden zijn ook nog niet klaar om het 'tijdelijke'- en het 'in opleiding'-deel uit Lloyds titel 'Tijdelijke Meester in opleiding' te laten vallen. Maar wanneer Lloyd toepast wat Wu hem vanuit zijn ziekbed heeft geleerd, krijgt hij geleidelijk vertrouwen en respect van de anderen. Tegen de tijd dat Wu aan boord van de Iron Doom in de Tijd verloren is gegaan, zijn de ninja‘s klaar voor een nieuwe leider.