Jimblin - slaaf

Jimblin zegt tegen alles "nee". Niet omdat hij iemand boos wil maken, hij zegt gewoon altijd "nee" omdat dit voor hem vele betekenissen heeft. Hij zegt zelfs "nee" tegen de koning. Dit maakt van hem een gemakkelijk doelwit en een zondebok als de koning een slecht humeur heeft. Vaardigheden: Klein, maar heel sterk. Zwakke punten: Hij kent niet veel woorden en dit kan hem niet schelen.