De Goblinkoning

De Goblinkoning is niet echt een goblin... hij is een op macht beluste elf die een perfecte wereld wil creëren. En perfect is voor hem een wereld waar hij koning is van alles en iedereen. Hij zal alles en iedereen, die hem in de weg staat, vernietigen of verpletteren. Hij gebruikt zijn schaduwamulet en zijn zwarte magie om de zwakke goblins onder controle te houden. En nu gaat hij op zoek naar het amulet van Emily om zijn koninkrijk nog verder uit te breiden. Krachten: Duistere magie en gedachtenbeheersing Sterke punten: Krachtig, intelligent, charmant, knap Zwakke punten: Liegt om te krijgen wat hij wil, is humeurig en wordt snel kwaad. Vaardigheden: Kan zijn humeur in bedwang houden als dit betekent dat hij anderen kan misleiden om hem te geven wat hij wil. Is dol op: Zijn koninkrijk uitbreiden. Wist je dat: Hij kan slapen met zijn ogen open!