Stormtrooper Firing Range

mrt 20. 2016

Ezra bespiedt de Stormtroopers tijdens de schietoefeningen.