De NINJAGO® Gis

LLOYD

MEESTER VAN DE ENERGIE

 • Extreme draak Gi
 • Zen extreem harnas
 • Elementengewaad
 • Techno Gi
 • Stenensoldaatharnas
 • Toernooi Gi
 • Jungle Gi
 • Deepstoneharnas
 • Airjitzu Gi
 • Lotsbestemmingsgewaad
 • Eergewaad
 • Fusionharnas
 • Ninjakracht Gi

Kai

MEESTER VAN HET VUUR

 • Training
 • Extreme draak Gi
 • Zen extreem harnas
 • Kendoharnas
 • Energie Gi
 • Elementengewaad
 • Techno Gi
 • Stenensoldaatharnas
 • Toernooi Gi
 • Jungle Gi
 • Deepstoneharnas
 • Airjitzu Gi
 • Lotsbestemmingsgewaad
 • Eergewaad
 • Fusionharnas
 • Ninjakracht Gi

NYA

MEESTER VAN HET WATER

 • Kimono
 • Samurai X pak
 • Samurai X Phoenix pak
 • Samurai X 3.0 pak
 • Water Gi
 • Airjitzu Gi
 • Lotsbestemmingsgewaad
 • Eergewaad
 • Fusionharnas

COLE

MEESTER VAN DE AARDE

JAY

MEESTER VAN DE BLIKSEM

 • Training
 • Extreme draak Gi
 • Zen extreem harnas
 • Kendoharnas
 • Energie Gi
 • Elementengewaad
 • Techno Gi
 • Stenensoldaatharnas
 • Toernooi Gi
 • Jungle Gi
 • Deepstoneharnas
 • Airjitzu Gi
 • Lotsbestemmingsgewaad
 • Eergewaad
 • Fusionharnas
 • Ninjakracht Gi

ZANE

MEESTER VAN HET IJS

 • Training
 • Extreme draak Gi
 • Zen extreem harnas
 • Kendoharnas
 • Energie Gi
 • Elementengewaad
 • Techno Gi
 • Stenensoldaatharnas
 • Toernooi Gi
 • Titanium pak
 • Deepstoneharnas
 • Airjitzu Gi
 • Lotsbestemmingsgewaad
 • Eergewaad
 • Fusionharnas
 • Ninjakracht Gi