COLE

Als een console voor het vinden van de ideale partner aan Nya onthult dat Cole haar perfecte man is, zet dit haar relatie met Jay op het spel. Cole voelt zich gefrustreerd hierover, omdat hij Nya nooit als potentiële geliefde heeft gezien. Het feit dat zijn vriendschap met haar onder druk komt te staan en de nieuwe rivaliteit met Jay leiden hem af op een moment waarop de aandacht van het hele team op de bedreiging van de Digital Overlord moet zijn gericht.