BONEZAI

Bonezai heeft een van de belangrijkste functies in het Skeletleger. Hij is de baas van de ontwerpers die er verantwoordelijk voor zijn om ervoor te zorgen dat de voertuigen van het Skeletleger sneller en krachtiger zijn dan wat dan ook. Maar jammer genoeg kan Bonezai niet praten en daarom kan hij zijn nieuwe ontwerpen aan niemand uitleggen. Dit veroorzaakt grote fouten bij de bouw (wapens die naar achteren schieten, remmen die het voertuig sneller doen gaan etc.)