REACH

Informatie over stoffen op de kandidatenlijst van REACH

De volgende producten worden geleverd met een lithium knoopcelbatterij (type CR1216). De fabrikant van deze batterij heeft ons laten weten dat deze mogelijk de stof “1,2-dimethoxyethaan, ethyleenglycoldimethylether” (EGDME) bevat in hoeveelheden van meer dan 0.1% (van het totale gewicht).

 • 60215 – Fire station
 • 60209 – Sky Police Diamond Heist
 • 60216 – Downtown Fire Brigade
 • 60246 – Police Station

De volgende producten worden geleverd met een een lithium polymeerbatterij. De fabrikant van deze batterij heeft ons laten weten dat deze de stof “1,3-Propaansulton (CAS-nr. 1120-71-4)” in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht) kan bevatten.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45610 – Technic Large Hub Battery
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 45302 – Smarthub Rechargeable Battery
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set
 • 45612 – Technic Small Hub Battery

De volgende producten worden geleverd met een diode op een ontoegankelijke printplaat waarvan de fabrikant ons heeft laten weten dat deze “Lood (CAS-nr. 7439-92-1)” in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht) bevat.

 • 45601 – Technic Large Hub
 • 45678 – LEGO® Education SPIKE™ Prime Set
 • 51515 – Robot Inventor
 • 45609 – Technic Small Hub
 • 45345 – LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

Deze stoffen komen voor in de huidige versie van de REACH-kandidaatslijst van het Europese Agentschap voor chemische stoffen1. Volgens EU-verordeningen (artikel 33, 1907 / 2006 REACH) zijn we verplicht het te vermelden als een product een dergelijke stof zou kunnen bevatten, zelfs als het om erg lage hoeveelheden gaat.

Er bestaat geen veiligheidsrisico en onder normale omstandigheden zullen mensen niet worden blootgesteld aan de stof.

Met uitzondering van de bovenstaande producten, bevatten de andere LEGO producten geen stoffen die voorkomen op de huidige REACH-kandidaatslijst in hoeveelheden van meer dan 0,1% (van het totale gewicht).

Bescherm het milieu: gooi batterijen of producten met batterijen niet samen met het andere huisvuil weg. Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

Kijk voor meer info over productveiligheid op www.LEGO.com/aboutus/responsibility of bel naar 00800 5346 5555