Derde partijen

We gebruiken andere bedrijven als leveranciers van sommige functies. Op de lijst hieronder staat waar we cookies voor gebruiken en welke bedrijven de functie leveren.

Adobe Analytics (Trackman)

Perception (NPS-enquête)
Optimizely
Sentry (Fouten opsporen)