Derde partijen

We gebruiken andere bedrijven als leveranciers van sommige functies. De manier waarop die bedrijven data mogen gebruiken, is vastgelegd in contracten: de gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat we hebben afgesproken. De gegevens mogen bv. niet worden gecombineerd met gegevens van andere bedrijven en we volgen onze gebruikers niet op andere websites dan onze eigen LEGO website. Op de lijst hieronder staat waar we cookies voor gebruiken en welke bedrijven de functie leveren

Functie Bedrijf of bedrijven
Tracking (spoor volgen) Adobe Inc. (Omniture SiteCatalyst)
Kempt Ltd (Memecounter)
Distralytics
Google Inc. (Analytics)
Facebook Inc. (Marketing op shop.LEGO.com)
Google Inc. (Marketing op shop.LEGO.com)
  Flurry Analytics
Zoeken Adobe Inc. (Omniture Search)
Beoordelingen ForeSee
Besprekingen ForeSee
Enquêtes Medallia
Satmetrix
Aanbevelingen Oracle Inc. (ATG Recommendations)
Oracle Inc. (ATG Campaign Optimizer)
Bezoek Registratie Parature
Oracle Inc. (ATG Recommendations)
Adobe Inc. (SiteCatalyst)
Clubblad leesprogramma Zmags
ChannelAdvisor
Preventie van Iovation en Accertify*
frauduleuze bestellingen  


*We maken alleen gebruik van lovation en Accertify om te voorkomen dat er frauduleuze bestellingen worden geplaatst via onze onlineshop en onze service voor vervangende onderdelen. In het kader van fraudepreventie zullen onze cookies zonder vervaldatum niet automatisch vervallen. Ook gebruiken we elektronische vingerafdruklezers. Dit is noodzakelijk ter bescherming van onze dienstverlening en van de klanten die gebruikmaken van onze onlineshop en onze service voor vervangende onderdelen. Het gebruik hiervan is beperkt tot die specifieke plekken. Verzamelde persoonsgegevens worden verwijderd overeenkomstig de relevante wetgeving.
Terug