TIJDLIJN!

 • 1
  1 juni 2017

  Begin wedstrijd

 • 2
  30 november 2017

  Einde wedstrijd

 • 3
  8 januari 2018

  De winnaars worden bekendgemaakt op LEGO.com/jungle

Algemene voorwaarden

LEGO® City en National Geographic wedstrijd - doe mee en maak kans op een familievakantie naar de jungle van Costa Rica. 


OFFICIËLE REGELS

Win een familievakantie naar de jungle

ER IS GEEN AANKOOP NODIG OM DEEL TE NEMEN EN EEN PRIJS TE WINNEN. VEEL DEELNEMERS, MAAR SLECHTS EEN PAAR ZULLEN WINNEN.

1. Overzicht:
Beeld je een avontuur in de jungle in en ga aan het bouwen: Wat ontdek je allemaal tijdens je reis door de jungle? Een nieuw soort plant of dier, een verloren stad, een oeroude tempel of een mysterieus verlaten voertuig ... Laat je fantasie de vrije loop … In de jungle kan alles gebeuren. Om mee te doen bouw of teken je je avontuur, maak je een foto van je creatie en upload je deze.
De winnaar van de eerste prijs wint een familievakantie (4 personen) met National Geographic Expeditions naar de jungle van Costa Rica in Midden-Amerika! Je verkent er de boomtoppen en vulkanische ravijnlandschappen van Rio Blanco, zoeft via een tokkelbaan door tropische bossen omgeven door prachtige flora en fauna, bezoekt een opvangcentrum voor wilde katten zoals ocelotten en jaguars, en dineert in een boomhut! 
2. Deze wedstrijd wordt gesponsord door National Geographic Partners, 10 Hammersmith Grove, Londen W67AP, VK en LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Denemarken (de ‘sponsors’).

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren inzenders akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

3. Wie komt in aanmerking: De wedstrijd is alleen toegankelijk voor kinderen die op het moment van inschrijven tussen zes (6) en zestien (16) jaar oud zijn, die wonen in de VS, het VK, de Benelux, Duitsland, Italië, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zweden, Spanje, Frankrijk, Polen, Hongarije, Tsjechië, Roemenië of Rusland, en die geldig deelnemen aan de wedstrijd. Daarnaast moet de deelnemer Engels begrijpen.

Alle deelnemers moeten toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd.

Je mag niet deelnemen als je een werknemer, agent, directeur of partner van National Geographic Partners, de LEGO Group, hun partners of dochterondernemingen bent (naar dergelijke personen en entiteiten wordt hierin gezamenlijk verwezen als de ‘wedstrijdentiteiten’).  Directe familieleden van de wedstrijdentiteiten (echtgenoten, ouders, kinderen, broers of zussen en hun respectieve echtgenoten, ongeacht hun woonplaats) of personen die tot hetzelfde gezin van deze personen behoren, ongeacht of ze familie van elkaar zijn, kunnen evenmin deelnemen of een prijs winnen.    

4. Inzendingsperiode:  Stuur je inzending in binnen de inzendingsperiode, die start op 1 juni 2017 om 00:00 GMT en eindigt op 30 november 2017 om 23:59 GMT (‘inzendingsperiode’). Alle inzendingen die na deze periode worden ontvangen, zijn ongeldig. 

5. Zo doe je mee: 
Deelnemers moeten tijdens de inzendingsperiode naar LEGO.com/jungle gaan. Om deel te nemen, moeten de deelnemers met behulp van LEGO stenen een creatie maken (of een tekening maken mag ook) gebaseerd op het opgegeven wedstrijdthema. De inzending voor de wedstrijd moet geüpload worden via de LEGO City Galerie op LEGO.com/jungle en is onderhevig aan de standaardprincipes voor toezicht van de LEGO Group. Dit betekent dat het tot 48 uur kan duren voor de inzending zichtbaar is in de galerie.
Om mee te doen heb je een LEGO ID nodig. Maak hier je gratis LEGO ID aan: https://account2.lego.com/.  Vraag een ouder of voogd om toestemming voordat je online gaat.

Ongeldig indien bij wet verboden.

6. Beperking voor inzendingen: Er is geen beperking wat betreft het aantal inschrijvingen per persoon of per gezin.

7. Richtlijnen, beperkingen en reisvereisten:

Richtlijnen:
• Vraag een ouder of voogd om hulp bij het indienen van de inzending.
• Elke inzending moet uit 1 foto van je tekening of LEGO model bestaan.
• Sponsors kunnen de inzending naar eigen goeddunken verwijderen en de deelnemer uit de wedstrijd diskwalificeren als zij van mening zijn dat de inzending niet voldoet aan deze richtlijnen en beperkingen.
• Zodra de inzendingsperiode eindigt, wordt je inzending vergrendeld en kan deze niet meer worden aangepast. De inzending zal worden beoordeeld op basis van hoe deze verscheen op het tijdstip van de indiening.  Er mogen later geen foto’s worden toegevoegd of vervangen.  Zorg ervoor dat de inzending precies is zoals je wilt voor je hem indient.
• Sponsors zullen met jou communiceren via het e-mailadres van je ouder of wettelijke voogd dat je hebt opgegeven bij het aanmaken van je LEGO ID. Zorg ervoor dat ze hun e-mail regelmatig controleren tijdens de wedstrijd en op het moment waarop de winnaars zullen worden aangekondigd.
• De afbeelding moet in .jpeg-, .tiff- of .png-formaat zijn en mag niet groter zijn dan 25 MB;
• De inzending mag niet eerder zijn gepubliceerd of in eender welke andere wedstrijd zijn ingediend. 

Inhoudsbeperkingen:  
• De inzending mag geen materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot inbreuken op de privacy, publiciteit of intellectuele-eigendomsrechten; 
• De inzending mag sponsors of andere personen of partijen die met de wedstrijd te maken hebben niet in diskrediet brengen;
• De inzending mag alleen de creatie van de deelnemer weergeven en moet een voorwerp vertegenwoordigen dat is gemaakt of kan worden gemaakt met LEGO stenen en andere LEGO elementen.  Alleen echte LEGO stenen en andere LEGO bouwelementen (waaronder van LEGO DUPLO®, LEGO Technic en LEGO MINDSTORMS®) mogen worden gebruikt voor de creatie van de deelnemer.  De inzendingen mogen geen identificeerbaar kenmerk van een persoon, product, handelsmerk of met auteursrechten beschermd eigendom van een andere persoon of entiteit vertegenwoordigen;  
• De inzending mag geen materiaal bevatten dat niet geschikt is, een schending van de openbare zeden vertegenwoordigt, obsceen is, haat predikt, laster en eerroof als gevolg heeft, ontkenning inhoudt of op een andere manier ingaat tegen de goede zeden;
• De inzending mag geen materiaal bevatten dat enggeestig is, racistisch is, haat predikt of oproept tot opstand tegen groepen of individuen, of discrimineert op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, elke vorm van fysieke of mentale beperking, seksuele geaardheid of leeftijd;
De inzending mag geen materiaal bevatten dat onwettelijk is, een inbreuk is op of indruist tegen de wetten en regelgevingen in een staat, provincie of ander rechtsgebied waar de inzending is ingediend.
• Inzendingen met betrekking tot de onderstaande onderwerpen passen niet bij de merkwaarden van de sponsors en zullen niet worden goedgekeurd voor publicatie en indiening voor deze wedstrijd:
1. Politiek en politieke symbolen, campagnes of organisaties;
2. Religieuze referenties waaronder symbolen, gebouwen of personen;
3. Seks, drugs of roken;
4. Alcohol in elke actuele omstandigheid;
5. Vloeken;
6. Dood, moord, bloed, terrorisme of marteling;
7. Oorlog of oorlogsvoertuigen in elke moderne of actuele situatie of nationale oorlogsmonumenten;
8. Racisme, pesten of wreedheid tegenover echte dieren;

VEREISTEN VOOR DE REIS:
• OM DE INZENDING ALS WINNAAR TE KUNNEN UITROEPEN, MOET HET KIND DAT DE INZENDING HEEFT INGEDIEND IN STAAT ZIJN OM NAAR DE JUNGLE VAN COSTA RICA TE REIZEN, VERGEZELD DOOR MINSTENS ÉÉN OUDER OF WETTELIJKE VOOGD OP EEN OVEREENGEKOMEN DATUM. DE WINNAAR ZAL UIT MEERDERE REISDATA KUNNEN KIEZEN.
• HET KIND EN IEDEREEN DIE MEEREIST, MOETEN OVER DE PASPOORTEN, MEDISCHE VERZEKERINGEN, VACCINATIES EN DOCUMENTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VISA, BESCHIKKEN DIE VEREIST ZIJN OM DE REIS TE KUNNEN MAKEN.  
• ALLE REIZIGERS ZULLEN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID MOETEN INDIENEN ALVORENS HUN REISTICKETS ZULLEN WORDEN OVERHANDIGD.

BESLISSINGEN BETREFFENDE ALLE BOVENVERMELDE CRITERIA WORDEN DOOR DE SPONSORS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN GEMAAKT.

8. Intellectuele eigendom: Door de inzending te uploaden, verleent de deelnemer de LEGO Group een gratis, onherroepbare, eeuwigdurende (of voor de volledige duurtijd van de intellectuele-eigendomsrechten), niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie om het ingediende ontwerp geheel of gedeeltelijk, wereldwijd, in welke welke vorm, media of technologie dan ook weer te geven en op te nemen in andere werkstukken die nu al bestaan of later zullen worden ontwikkeld voor deze wedstrijd of marketingdoeleinden van producten van de sponsors. MET DEZE AANVAARDING GA JE ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT DE LEGO GROUP PRODUCTEN OP BASIS VAN JOUW INSCHRIJVING KAN PRODUCEREN EN VERKOPEN.  Indien gevraagd, stemt de deelnemer ermee in om documentatie te ondertekenen die voor de LEGO Group of zijn zaakgelastigden is vereist om volledig te kunnen profiteren van de hierboven vermelde licentie toegekend op basis van de inzending. Door de LEGO Group een dergelijke licentie toe te kennen, zal de deelnemer garant staan dat de inzending niet wordt gepubliceerd en op geen enkele wijze een inbreuk zal zijn op de intellectuele-eigendomsrechten van derden.

9. Prijs/prijzen: Er zijn drie (3) prijzen beschikbaar.   

De eerste prijs: Er is één (1) eerste prijs beschikbaar (de ‘winnaar van de eerste prijs’ ).  De winnaar van de eerste prijs ontvangt een National Geographic Costa Rica Familie-expeditie van 7 dagen voor twee (2) kinderen tussen 6 en 17 jaar oud en twee (2) volwassenen van 18 jaar of meer (de ‘expeditie’) (de ‘eerste prijs’). Deze omvat heen-en-terugvluchten in economy class tussen een grote internationale luchthaven in de buurt van de woonplaats van de winnaar (door de sponsors naar eigen goeddunken bepaald) en San José, Costa Rica, standaardtweepersoonskamers in een hotel (door de sponsors naar eigen goeddunken bepaald), excursies zoals aangegeven in het reisschema op de website (http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail) en een abonnement van 1 jaar (waarde 25 USD) op het National Geographic Kids Magazine (het ‘NG Kids Magazine’).   De winkelwaarde (bij benadering) van de eerste prijs bedraagt vijfentwintigduizend negenhonderdzestig dollar (21.450,00 EUR / 25.960,00 USD). 

De tweede prijs: Er is één (1) tweede prijs beschikbaar (de ‘winnaar van de tweede prijs’).  De winnaar van de tweede prijs krijgt het LEGO City Jungle Explorers standaardassortiment, met telkens één set van de LEGO producten 60156, 60157, 60158, 60159, 60160, 60161, en een abonnement van 1 jaar (waarde 25 USD) op het National Geographic Kids Magazine (het ‘NG Kids Magazine’). De winkelwaarde (bij benadering) van de tweede prijs bedraagt 215 EUR / 255 USD.

De derde prijs: Er is één (1) derde prijs beschikbaar (de ‘winnaar van de derde prijs’ ).  De winnaar van de derde prijs krijgt één (1) set uit het LEGO City Jungle assortiment (een doos van 60159, 60160 en 60161) en een abonnement van 1 jaar (waarde 25 USD) op het National Geographic Kids Magazine (het ‘NG Kids Magazine’).  De winkelwaarde (bij benadering) van de derde prijs bedraagt 179 EUR / 218 USD.

De prijzen kunnen niet worden overgedragen of ingeruild voor contanten. De prijzen worden aangeboden op basis van beschikbaarheid en de sponsors behouden zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van gelijke, mindere of hogere waarde.

              De winnaar van de eerste prijs zal reisdata kiezen uit het schema van de 2018 National Geographic Costa Rica Familie-expeditie.  De data zijn onderhevig aan beschikbaarheid.  De reisdata voor 2018 worden in juni 2017 gepubliceerd en kunnen teruggevonden worden op http://www.nationalgeographicexpeditions.com/expeditions/costa-rica-family-tour/detail.  Alle kinderen moeten ouder dan 6 zijn om deel te mogen nemen aan de reis.  De reis kan enkele activiteiten omvatten die alleen geschikt zijn voor kinderen van 7 jaar en ouder.  Alle expedities van National Geographic worden in het Engels gehouden.  Deelnemers aan de expeditie moeten Engels begrijpen om deel te kunnen nemen aan en te genieten van de reisactiviteiten.  De werkelijke waarde van de eerste prijs kan verschillen afhankelijk van schommelingen van de prijs van de vliegreis en de afstand tussen de plaats van vertrek en de bestemming.  De winnaar heeft geen recht op het verschil tussen de werkelijke waarde en de verkoopwaarde (bij benadering), indien van toepassing.  De vertrekdata voor de reis zijn onderhevig aan beschikbaarheid.    Indien de expeditie voor de winnaar van de eerste prijs niet zal of kan plaatsvinden zoals gepland wegens redenen als (met inbegrip van maar niet beperkt tot) planningsconflicten, annulering, uitstel, een geval van overmacht of om het even welke andere reden dan ook, dan krijgt de winnaar van de eerste prijs in plaats van deel te nemen aan de expeditie de kans om deel te nemen aan een alternatieve expeditie of krijgt de winnaar een prijs met een gelijke of grotere waarde, door de sponsors naar eigen goeddunken bepaald.  Elementen van de expeditie kunnen door de sponsors naar eigen goeddunken worden gewijzigd.

De reis moet voor 31 december 2018 worden voltooid. Zo niet zal de reis komen te vervallen.  Reizigers gaan akkoord met de algemene voorwaarden van National Geographic Expeditions voor de reis op http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms.   Alle uitgaven en andere bijkomende reiskosten die niet uitdrukkelijk vermeld worden in de bovenstaande pakketomschrijving, met inbegrip van maar niet beperkt tot transport over land, maaltijden, incidentele kosten, fooien, toltarieven of belastingen voor passagiers, kosten voor paspoorten, visa en vergunningen, medische kosten en vaccinaties, verzekeringen voor bagage/ongeval/annulering, toeslagen, vliegveldkosten, service- of faciliteitskosten, persoonlijke uitgaven voor alcoholische dranken, wellnessdiensten, internetgebruik, veiligheidskosten, belastingen of andere kosten vallen volledig ten deel van de winnaar van de eerste prijs.
 
De winnaar van de eerste prijs en zijn of haar reisgenoten moeten samen dezelfde reisweg afleggen en het moet een retourreis betreffen.  De winnaar van de eerste prijs en zijn of haar reisgenoten staan zelf in voor het verwerven van de geldige paspoorten en eventuele andere documenten die vereist zijn om internationaal te reizen (indien van toepassing).  

10. Keuze van de potentiële winnaar en winstkansen:  De potentiële winnaar(s) wordt/worden verkozen door een jury van leden van het LEGO City marketingteam (uit Denemarken), geselecteerde leden van de National Geographic Society (uit het VK en de VS) en een aantal onafhankelijke mensen (uit Denemarken) (samen de ‘juryleden’). Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit en verbeelding. 
De kans om te winnen hangt af van de vaardigheden en het talent van de inzender, zoals beoordeeld door de juryleden, en van het aantal in aanmerking komende inzendingen dat is ontvangen uit alle landen vermeld in deel 3.  
Planning wedstrijd en jurering: 
1 juni 2017: de inschrijvingsperiode start om 00:00 GMT 
30 november 2017: de inschrijvingsperiode eindigt om 23:59 GMT 
8. januari 2018: de winnaars worden bekendgemaakt op LEGO.com/jungle
11. De prijs opeisen: Op 8 januari 2018 wordt via het e-mailadres van de inzender contact opgenomen met de potentiële winnaars. Potentiële winnaars hebben tien (10) kalenderdagen na de melding de tijd om de winnaarsdocumenten in te vullen en te retourneren, zoals hieronder uitgelegd. Als er binnen tien (10) dagen na de melding geen contact kan worden opgenomen met de potentiële winnaars of als deze de vereiste winnaarsdocumenten niet naar behoren invult binnen de op de winnaarsdocumenten vermelde deadline, wordt er een nieuwe potentiële winnaar gekozen uit alle overgebleven in aanmerking komende inzendingen die binnen de inzendingsperiode zijn ontvangen, in overeenstemming met de bovenstaande selectieprocedure. 

12. Certificering van de potentiële winnaars:  Alle potentiële winnaars moeten een aantal winnaarsdocumenten invullen en terugsturen. Deze documenten omvatten (i) een verklaring dat de deelnemer in aanmerking komt, (ii) een vrijwaring van aansprakelijkheid, (iii) goedkeuring om publiekelijk te worden genoemd (tenzij dit bij wet is verboden), en (iv) een aanvaardingsformulier voor de prijs. De ouder of voogd van de potentiële winnaar moet eveneens de winnaarsdocumenten ondertekenen.  Na ontvangst van de volledig ingevulde winnaarsdocumenten en bevestiging door de juryleden, wordt een potentiële winnaar benoemd tot een officiële winnaar.

13. Gegevensbescherming: Door mee te doen aan de wedstrijd, bevestig je dat je persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt in overeenstemming met deze officiële regels en in overeenstemming met ons privacybeleid, dat te lezen is op http://aboutus.lego.com/enus/corporate/privacypolicy.aspx.  
Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonlijke gegeven is LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Denemarken.
Door aan de wedstrijd deel te nemen, erken je dat je het privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden ervan.

14. Aanvullende regels 

• Door deel te nemen aan een wedstrijd, verklaart de deelnemer dat alle informatie die hij of zij heeft opgegeven correct, actueel en volledig is. De sponsors behouden zich het recht voor na te gaan of de deelnemers inderdaad het recht hebben om deel te nemen. De sponsors behouden zich het recht voor deelnemers uit te sluiten als deze instructies niet worden opgevolgd en/of als een deelnemer blijkt te hebben valsgespeeld. Ook behouden de sponsors zich het recht voor geen prijs uit te reiken (en een andere winnaar aan te wijzen) als duidelijk wordt dat een winnaar niet het recht had om deel te nemen of als er gegronde redenen zijn om dit te denken. 
• Door deel te nemen, geven deelnemers aan ermee akkoord te gaan dat de naam LEGO, het LEGO logo en andere handelsnamen en handelsmerken (samen de ‘handelsmerken’) van de LEGO Group het exclusieve eigendom zijn van de LEGO Group, en dat de deelnemer deze handelsmerken niet mag misbruiken.
• In verband met deze wedstrijd vindt er geen overdracht van deze handelsmerken plaats van de LEGO Group naar de deelnemer.
• Inzendingen worden niet teruggestuurd naar de afzender.  Alle inzendingen, met uitzondering van de afbeeldingen die worden ingediend in verband met de wedstrijd, worden eigendom van de LEGO Group en mogen worden gebruikt voor andere marketingactiviteiten. 
• De deelnemers gaan ermee akkoord dat de sponsors hun voornaam en woonplaats of land van verblijf gebruiken om de winnaars van deze wedstrijd aan te kondigen.
• De sponsors kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegaan, verkeerd bezorgd, beschadigd, onvolledig of onleesbaar ingezonden materiaal of voor inzendingen die na de sluitingsdatum binnenkomen.
• Door mee te doen aan deze wedstrijd, erkent de deelnemer de algemene voorwaarden van National Geographic Expeditions en stemt hij of zij ermee in deze na te leven. Deze kunnen worden gevonden op http://www.nationalgeographicexpeditions.com/information/terms.
• De sponsors kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en zullen geen schadeclaims aanvaarden voor schade, verlies, letsel of teleurstellingen van deelnemers aan deze wedstrijd, voor zover wettelijk is toegestaan. De sponsors kunnen echter op generlei wijze worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor overlijden en persoonlijk letsel die het gevolg zijn van grove nalatigheid van de zijde van de sponsors.
• De sponsors behouden zich het recht voor inzendingen die de onderhavige officiële regels overtreden of hiertoe pogingen ondernemen, en/of inzendingen met een onsportief of storend karakter, naar eigen inzicht te diskwalificeren. 
• Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de winnaars om hun prijs aan te geven en alle van toepassing zijnde belastingen, vergoedingen en andere kosten die zijn ontstaan door het winnen van de prijs aan te geven en te betalen, tenzij anders vermeld. De winnaars worden aangeraden in dit verband informatie in te winnen over de van toepassing zijnde gevolgen voor de persoonsbelastingen.  
• Neem voor een lijst met de winnaars contact op met de klantendienst van LEGO (https://www.lego.com/service).
• De hier beschreven officiële regels worden gehandhaafd en gecontroleerd in overeenstemming met de geldende Deense wetgeving.


LEGO is een handelsmerk van de LEGO Group. © 2017 De LEGO LEGO Group.