1. Hyggelig personlighet
  2. Terrengbein
  3. Radarenhet

Robothunden kjent som P.U.P.  har et så fantastisk sanseapparat at den får enhver blodhund til å rødme. Personlighet har den også. Og – som enhver agent kan enes om – personlighet er en vinner. Se Ultra Agents App 1.0 for mer informasjon.