1. Lyddemper
  2. Intelligent målsøkingssystem
  3. Proton-akselerator

Plasma Hawk er ultraagentenes tyngste håndholdte skytevåpen. Det inneholder en proton-akselerator, et intelligent målsøkingssystem og nok flytende ammunisjon til å smadre et helt fjell uten å lade om.