1. Energitappende pigger
  2. Beskyttende isolasjon

Så langt vet man lite om Electrolyzers hjelm. Det kan se ut som om den tapper energi fra omkringstående strømmaster, slik at brukeren blir sterkere jo nærmere hun/han kommer strømkilden. Pass på at du slår av telefonen din før du angriper denne fyren her!