Unkar Plutt™

Unkar Plutt er en crolute som er en slags skraphandelens konge på ørkenplaneten Jakku. Han holder til i en utpost som heter Niima, hvor han har driver sin lønnsomme skraphandelvirksomhet i en falleferdig rønne. Her bytter han matrasjoner mot nyttig teknologi og fartøydeler som desperate skrapsamlere kommer med. Og om noen skulle nekte å gjøre forretninger med Unkar eller skjule ting i håp om ekstra rasjoner, kommer de raskt på bedre tanker etter et besøk fra Unkars bøller.