Opprørssoldat

Til forskjell fra Imperiets soldater som alle får den samme treningen, er hver enkelt soldat i Opprørsalliansen et unikt individ som besitter unike ferdigheter og talenter som de bruker i kampen. Opprørssoldatene i teamet som skal stjele plantegningene over Dødsstjernen, er de modigste av alle. De er klar over hva som står på spill, og hvor farlig oppdraget er.