Jawa™

Jawas er små, hettekledde skapninger med skinnende gule øyne. De kommer fra Tatooine og går kledd med lange kapper. Om bord i sine massive ørkenkjøretøy – sandcrawlers – gjennomsøker de ørkenplanetens sanddyner på jakt etter forlatte eller ødelagte droider, kjøretøy og annen teknologi. De ribber dem for deler, som de selger til de lokale duggsamlerne og andre kunder.