Grand Moff Tarkin™

Grand Moff Wilhuff Tarkin er en høytstående offiser i Galakseimperiet. Han er kjent for å være nådeløs og lojal, egenskaper som har sikret ham stillingen som regionsguvernør for Outer Rim. Tarkin har fått kommandoen over Dødsstjernen, noe han er mer enn villig til å bruke i sin kamp for å knuse Opprørsalliansen og gjennomføre Keiserens erobring av hele galaksen.