General Hux™

Kommandøren av Starkiller Base, General Hux, er en hensynsløs ung offiser i First Order. Han stoler fullstendig på sine tropper og sine opplæringsmetoder, og kan ikke se for seg at de noensinne ville bli beseiret under hans ledelse.