Elite Corps Clone Trooper™

Under Klonekrigene består det 41. elitekorps av noen av de beste og mest spesialiserte klonesoldatene i Republikkens hærstyrker. Disse soldatene kjemper mot separatistenes droidehær på noen av de mest ugjestmilde og fjerntliggende planetene i galaksen under ledelse av Jedi-general Luminara Unduli, klonekommandør Gree og iblant til og med Yoda selv.