Dengar

Den en gang så berømte dusørjegeren Dengar mistet sin anseelse og jobber nå som innleid hjelp for Graballa the Hutt. Likevel bør han ikke undervurderes. Han er naturligvis litt ute av form, har blitt glad i lange lurer på sofaen og ligner litt på en gretten bestefar, men fremdeles er han en dyktig og overraskende effektiv kriger, noe han viser når tiden er inne.