Commander Wolffe

Klonekommandør CC-3636, som tok navnet Wolffe for å markere selvstendighet, deltok tidligere i Klonekrigene under ledelse av Jedi-generalen Plo Koon. Etterpå slo han seg sammen med sin gamle venn, kaptein Rex, om bord i deres unike AT-TE på Seelos. Selv om Wolffe er modig og lojal mot vennene sine, er han redd for represalier fra Imperiet om han skulle hjelpe opprørerne.