Bistan

Bistan er en av Opprørsalliansens skyttere og kan håndtere alle slags tunge våpen, fra store blasterrifler til tung våpenutrustning montert på repulsjonsfartøy og stjerneskip. Han er ekspert på å avdekke svakheter i beskyttelsesskjold og pansring. Så snart han har funnet dem, retter han all ildkraft mot målet for maksimal ødeleggelse.