Battle Droid™

Handelsføderasjonen og Separatistene benyttet masseproduserte stridsdroider i kamp, både før og under Klonekrigene. Selv om de er sårbare for lyssverd og blastertreff og heller ikke er spesielt smarte, angriper disse lydige robotiske soldatene i så stort antall at de utgjør en fare.