Admiral Thrawn™

Grand Admiral Thrawn er en av få ikke-menneskelige offiserer i Imperiets marine. Han er en Chiss og har steget i gradene takket være sin eksepsjonelle teft for strategi. Han er kald, kalkulerende og svært intelligent. Han studerer fiendens tenkesett og handlinger for å forstå dem bedre – og deretter bruker han denne kunnskapen til å knuse alle motstandere av Imperiet. Nå har Thrawn satt seg som mål å knuse Opprørsalliansens helter, og det betyr at kampen for å befri galaksen har blitt mye tøffere for opprørerne!