NINDROIDEKRIGER

Nindroider er høyteknologiske kampmaskiner som er laget basert på tegningene til Zane.Men i tillegg er de neste generasjons kunstige krigere og er sterkere, raskere og smidigere enn noen Zane har sett før.I tillegg har de evnen til å gjøre seg selv usynlige.Denne mekaniske hæren tjener Digital Overlord.Mens Zane kan føle vennskap og andre ting, har ikke nindroidene noen følelser.De er helt kalde og totalt fokuserte på oppgaven de har fått.Man kan ikke snakke nindroider til fornuft eller skremme dem på flukt, og de trekker seg kun tilbake hvis de ser at de kommer til å tape.

Nindroidekrigere var avanserte stridsroboter som var basert på tegningene for Zane, men som var raskere og sterkere enn ninjaen. Nindroier er helt følelsesløse og har evnen til å kamuflere seg. De er fullstendig lojale mot lederen sin, General Cryptor. Overlords hær bestod av nindroider. Mange nindroider overlevde da Overlord ble beseiret, og er fremdeles aktive.

NINDROIDEKRIGER

NINDROIDEKRIGER

Biografi