Kriger med tomahawk

"Jeg kan enda et tomahawk-triks!"

Indianerkrigeren bruker tomahawken sin til alt mulig. Han laget den selv da han var ung, og han har den alltid ved sin side. I årenes løp har han blitt en mester i å finne nye ting han kan bruke den til.

Den er nyttig til båtbygging, og den kan brukes til å åpne brev. Den kan dele opp pizza, hogge ved til bålet og brukes til å lage vern mot regn og kulde. Den kan til og med brukes til å lage håndtak til nye tomahawker. Indianerkrigeren vet ikke hva han skulle gjort uten sin kjære tomahawk – og han har ingen planer om å finne det ut!