Romers hærfører

"Til Romas ære!"

Den romerske hærføreren gleder seg vilt til å lede sine menn ut i kamp for Roma. Han holder alltid sverdet skarpt, rustningen pusset og hjelmens dusk striglet og venter bare på at keiseren skal gi ordren om å angripe.

Hærføreren har studert alle de store slagene og er sikker på at hans kampstrategi vil gi dem seieren. Fiendene til det romerske riket vil falle, rikets grense utvides og han vil bli husket som en av verdens største militære ledere. Iblant bekymrer han seg litt over at hæren hans består av én eneste romersk soldat, men da er han i hvert fall sikker på å bli hørt når han kommanderer!